Phụ phí nhiên liệu FedEx (Cập nhật)

Đăng bởi: admin, ngày 27/03/2024

Phụ phí nhiên liệu quốc tế

Tuần                                                                   Giá tuần               Phụ phí

25 tháng ba, 2024 - 31 tháng ba, 2024                    $2.617                  29.00%

18 tháng ba, 2024 - 24 tháng ba, 2024                    $2.564                  28.50%

11 tháng ba, 2024 - 17 tháng ba, 2024                    $2.592                  29.00%

04 tháng ba, 2024 - 10 tháng ba, 2024                    $2.642                  29.50%

26 tháng hai, 2024 - 03 tháng ba, 2024                   $2.754                  30.50%

19 tháng hai, 2024 - 25 tháng hai, 2024                  $2.748                  30.00%

12 tháng hai, 2024 - 18 tháng hai, 2024                  $2.695                  30.00%

05 tháng hai, 2024 - 11 tháng hai, 2024                  $2.654                  29.50%

29 tháng một, 2024 - 04 tháng hai, 2024                $2.579                  29.00%

22 tháng một, 2024 - 28 tháng một, 2024               $2.560                  28.50%

15 tháng một, 2024 - 21 tháng một, 2024               $2.416                  27.50%

08 tháng một, 2024 - 14 tháng một, 2024               $2.426                  27.50%

01 tháng một, 2024 - 07 tháng một, 2024               $2.514                  28.50%


Phần trăm phụ phí nhiên liệu cho các dịch vụ FedEx Express® được điều chỉnh hàng tuần theo giá giao ngay được công bố hàng tuần tại Vùng duyên hải Vịnh Mexico của Hoa Kỳ (U.S. Gulf Coast - USGC) cho một gallon nhiên liệu máy bay thuộc loại dầu kerosene.

Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho tất cả các dịch vụ FedEx Express®, ngoại trừ dịch vụ FedEx International Express Freight® (IXF) và FedEx International Airport-to-Airport (ATA). Dịch vụ FedEx International Express Freight® (IXF) và FedEx International Airport-to-Airport (ATA) áp dụng phụ phí nhiên liệu theo mức khác, vui lòng liên hệ với Nhân viên kinh doanh FedEx để biết chi tiết.

Phụ phí nhiên liệu cho mỗi lô hàng được xác định dựa trên phí vận chuyển Hàng hóa nặng thuần và các phụ phí liên quan đến vận chuyển sau đây:

- Phí gửi hàng qua môi giới (Chọn nhà môi giới);
- Ngoài vùng giao hàng (ODA);
- Ngoài vùng lấy hàng (OPA);
- Phụ phí giao hàng đến nơi cư trú (RESI);
- Giao hàng vào thứ Bảy (SDL); 
- Lấy hàng vào thứ Bảy (SPU)

- Phụ phí xử lý bổ sung - Kích thước;
 

Giá USGC

ít nhất - nhưng không ít hơn

Phụ phí nhiên liệu

$0 - $0.03

2.00%

$0.03 - $0.05

2.50%

$0.05 - $0.07

3.00%

$0.07 - $0.11

3.50%

$0.11 - $0.15

4.00%

$0.15 - $0.19

4.50%

$0.19 - $0.23

5.00%

$0.23 - $0.27

5.50%

$0.27 - $0.31

6.00%

$0.31 - $0.35

6.50%

$0.35 - $0.39

7.00%

$0.39 - $0.43

7.50%

$0.43 - $0.47

8.00%

$0.47 - $0.51

8.50%

$0.51 - $0.55

9.00%

$0.55 - $0.59

9.50%

$0.59 - $0.63

10.00%

$0.63 - $0.67

10.50%

$0.67 - $0.71

11.00%

$0.71 - $0.75

11.50%

$0.75 - $0.79

12.00%

$0.79 - $0.83

12.50%

$0.83 - $0.87

13.00%

$0.87 - $0.91

13.50%

$0.91 - $0.95

14.00%

$0.95 - $0.99

14.50%

$0.99 - $1.03

15.00%

$1.03 - $1.07

15.50%

$1.07 - $1.11

16.00%

$1.11 - $1.15

16.50%

$1.15 - $1.19

17.00%

$1.19 - $1.25

17.50%

$1.25 - $1.31

18.00%

$1.31 - $1.37

18.50%

$1.37 - $1.43

19.00%

$1.43 - $1.49

19.50%

$1.49 - $1.55

20.00%

$1.55 - $1.61

20.50%

$1.61 - $1.67

21.00%

$1.67 - $1.73

21.50%

$1.73 - $1.79

22.00%

$1.79 - $1.85

22.50%

$1.85 - $1.91

23.00%

$1.91 - $1.97

23.50%

$1.97 - $2.03

24.00%

$2.03 - $2.09

24.50%

$2.09 - $2.15

25.00%

$2.15 - $2.21

25.50%

$2.21 - $2.27

26.00%

$2.27 - $2.33

26.50%

$2.33 - $2.39

27.00%

$2.39 - $2.45

27.50%

$2.45 - $2.51

28.00%

$2.51 - $2.57

28.50%

$2.57 - $2.63

29.00%

$2.63 - $2.69

29.50%

$2.69 - $2.75

30.00%

$2.75 - $2.81

30.50%

$2.81 - $2.87

31.00%

$2.87 - $2.93

31.50%

$2.93 - $2.99

32.00%

$2.99 - $3.05

32.50%

$3.05 - $3.11

33.00%

$3.11 - $3.17

33.50%

$3.17 - $3.23

34.00%

$3.23 - $3.29

34.50%

$3.29 - $3.35

35.00%

$3.35 - $3.41

35.50%

$3.41 - $3.47

36.00%

$3.47 - $3.53

36.50%

$3.53 - $3.59

37.00%

$3.59 - $3.65

37.50%

$3.65 - $3.71

38.00%

$3.71 - $3.77

38.50%

$3.77 - $3.83

39.00%

$3.83 - $3.89

39.50%

$3.89 - $3.95

40.00%

$3.95 - $4.01

40.50%

$4.01 - $4.07

41.00%

$4.07 - $4.13

41.50%

$4.13 - $4.19

42.00%

$4.19 - $4.25

42.50%

$4.25 - $4.31

43.00%

$4.31 - $4.37

43.50%

$4.37 - $4.43

44.00%

$4.43 - $4.49

44.50%

$4.49 - $4.55

45.00%

$4.55 - $4.61

Hỗ trợ trực tiếp

Liên lạc với chúng tôi qua số hotline để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất

0839.181918

Email: cskh.tsts@gmail.com

TIMES SPEED TRANSPORT - Trụ sở chính

Times Speed Express

Times Speed Cargo

Đối Tác Khách Hàng